Användarvillkor

1. Inledning

Dessa användarvillkor ("Villkoren") reglerar din användning av webbplatsen webbzone.se ("Webbplatsen") som drivs av Webbzone, beläget på Badhusgatan 2, 302 32 Halmstad ("vi", "oss", "vår"). Genom att använda Webbplatsen godkänner du dessa Villkor i sin helhet. Om du inte godkänner dessa Villkor eller delar av dem, ska du sluta använda Webbplatsen omedelbart.

2. Åtkomst till Webbplatsen

2.1. Du får inte använda Webbplatsen på något sätt som orsakar eller kan orsaka skada på Webbplatsen eller nedsättning av tillgängligheten eller tillgängligheten till Webbplatsen.

3. Tjänster

3.1. Webbzone tillhandahåller tjänster inom digital marknadsföring, inklusive men inte begränsat till, utveckling av webbplatser för företag och privatpersoner, design av logotyper och grafiska profiler, samt sökmotoroptimering.

4. Upphovsrätt och immateriella rättigheter

4.1. För information om upphovsrätt och immateriella rättigheter, vänligen referera till Integritetspolicyn och Cookie Policyn.

5. Ansvarsbegränsning

5.1. För information om ansvarsbegränsning, vänligen referera till Integritetspolicyn och Cookie Policyn.

6. Tvistlösning

6.1. Eventuella tvister som uppstår mellan Webbzone och användare av Webbplatsen ska i första hand lösas genom förhandling. Om en tvist inte kan lösas genom förhandling, ska tvisten avgöras i svensk domstol, med tillämpning av svensk lag.

7. Kontakt

7.1. Om du har några frågor angående dessa Villkor, vänligen kontakta oss på:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer

sv_SESwedish