SEO Guide för nybörjare: Del 2 – On Page SEO

Innehållsförteckning

On Page SEO är en grundläggande och viktig del av sökmotoroptimering. Det innebär att optimera varje enskild sida på din webbplats för att förbättra dess synlighet och ranking i sökmotorernas resultat. I den här delen av vår SEO Guide kommer vi att fokusera på följande aspekter av On Page SEO:

 1. Meta-titlar och beskrivningar
 2. Använda header-taggar (H1, H2, H3…)
 3. Strukturera innehåll med listor och tabeller
 4. Optimering av bilder och multimedia
 5. Webbplatsens snabbhet
 6. Internlänkning
 7. Användarvänlighet

Meta-titlar och beskrivningar

Meta-titlar och beskrivningar är viktiga element i On Page SEO, eftersom de hjälper sökmotorerna att förstå innehållet på din sida. Dessutom visar de upp i sökresultaten, vilket påverkar användarens beslut om att klicka på din webbplats eller inte.

Meta-titlar

En meta-titel är en kort, men informativ titel för din webbsida. Den bör inkludera dina viktigaste nyckelord och vara unik för varje sida på din webbplats. Här är några tips för att skapa effektiva meta-titlar:

 • Begränsa längden till 50-60 tecken inklusive mellanslag.
 • Placera nyckelordet nära början av titeln.
 • Gör titeln relevant och lockande för användaren.

 • Exempel: Sökmotoroptimering | Webbzone – SEO-tjänster i Stockholm

Meta-beskrivningar

En meta-beskrivning är en kort sammanfattning av innehållet på din sida. Det är viktigt att göra den både informativ och lockande för att uppmuntra användare att klicka på din länk. Här är några tips för att skapa effektiva meta-beskrivningar:

 • Begränsa längden till 150-160 tecken inklusive mellanslag.
 • Inkludera dina viktigaste nyckelord, men undvik att överanvända dem.
 • Skriv en unik beskrivning för varje sida på din webbplats.


Exempel: Webbzone erbjuder SEO-tjänster i Stockholm för att hjälpa företag att förbättra sin synlighet online. Lär dig mer om våra effektiva strategier för sökmotoroptimering.

Använda header-taggar (H1, H2, H3…)

Header-taggar (H1, H2, H3, etc.) används för att strukturera innehållet på din webbsida och göra det lättare för både användare och sökmotorer att förstå. Här är några tips för att använda header-taggar effektivt:

 • Använd endast en H1-tagg per sida, som vanligtvis är sidans h
 • uvudrubrik.
 • Använd H2-taggar för underrubriker som delar upp innehållet i olika avsnitt.
 • Använd H3-taggar (eller lägre nivåer som H4, H5, etc.) för ytterligare underavdelningar inom varje avsnitt.
 • Inkludera relevanta nyckelord i dina header-taggar, men undvik att överanvända dem.
 • Exempel:


<h1>Sökmotoroptimering för småföretag</h1>

<h2>Varför är SEO viktigt för småföretag?</h2>

<h3>Ökad synlighet online</h3>

<h3>Förbättrad konkurrenskraft</h3>

Strukturera innehåll med listor och tabeller

Att strukturera ditt innehåll med hjälp av listor och tabeller gör det enklare för användare och sökmotorer att förstå och navigera. Här är några tips för att använda listor och tabeller effektivt:

 • Använd punktlistor för att belysa viktiga punkter eller en serie relaterade objekt.
 • Använd numrerade listor för att presentera steg, rangordningar eller en sekvens av händelser.
 • Använd tabeller för att presentera data eller information på ett organiserat och lättläst sätt.
 • Var noga med att använda korrekt HTML-kod för listor och tabeller för att säkerställa att de är sökmotorvänliga.
 • Använd H2-taggar för underrubriker som delar upp innehållet i olika avsnitt.
 • Använd H3-taggar (eller lägre nivåer som H4, H5, etc.) för ytterligare underavdelningar inom varje avsnitt.
 • Inkludera relevanta nyckelord i dina header-taggar, men undvik att överanvända dem.


Exempel:

<h1>Sökmotoroptimering för småföretag</h1>
<h2>Varför är SEO viktigt för småföretag?</h2>
<h3>Ökad synlighet online</h3>
<h3>Förbättrad konkurrenskraft</h3>

Strukturera innehåll med listor och tabeller

Att strukturera ditt innehåll med hjälp av listor och tabeller gör det enklare för användare och sökmotorer att förstå och navigera. Här är några tips för att använda listor och tabeller effektivt:

 • Använd punktlistor för att belysa viktiga punkter eller en serie relaterade objekt.
 • Använd numrerade listor för att presentera steg, rangordningar eller en sekvens av händelser.
 • Använd tabeller för att presentera data eller information på ett organiserat och lättläst sätt.
 • Var noga med att använda korrekt HTML-kod för listor och tabeller för att säkerställa att de är sökmotorvänliga.

Optimering av bilder och multimedia

Optimering av bilder och multimedia är en viktig del av On Page SEO, eftersom det förbättrar användarupplevelsen och kan påverka din webbplats ranking i sökmotorernas resultat. Här är några tips för att optimera dina bilder och multimedia:

 • Komprimera bilder för att minska filstorleken och förbättra sidans laddningstid.
 • Använd beskrivande filnamn som inkluderar dina nyckelord.
 • Lägg till alternativ text (alt-attribut) för bilder som beskriver innehållet i bilden och inkluderar relevanta nyckelord. Detta hjälper sökmotorer att förstå innehållet i bilden och förbättrar tillgängligheten för användare med funktionsnedsättningar.
 • Använd korrekt HTML-kod för att bädda in multimedia som video och ljud.
 • Undvik att använda för många bilder och multimediafiler, eftersom det kan göra sidan långsammare och påverka användarupplevelsen.

En alt-tagg för bilden ovan hade kunnat vara något i stil med ”SEO-strategi för småföretag”.


Webbplatsens snabbhet

Webbplatsens snabbhet är en viktig rankingfaktor för sökmotorer som Google. En snabbare webbplats förbättrar användarupplevelsen och ökar sannolikheten för att besökare stannar kvar på din webbplats och konverterar. Här är några tips för att förbättra webbplatsens snabbhet:

 • Använd verktyg som Google PageSpeed Insights för att analysera och optimera din webbplats hastighet.
 • Komprimera och optimera bilder och multimediafiler.
 • Minimera och sammanfoga CSS- och JavaScript-filer.
 • Använd cachning för att minska serverbelastningen och förbättra sidans laddningstid.
 • Använd en Content Delivery Network (CDN) för att minska latensen och snabba upp innehållsleveransen.

Internlänkning

Internlänkning innebär att länka mellan sidor på din egen webbplats. Det förbättrar webbplatsens struktur, hjälper användare att navigera och upptäcka mer innehåll och kan stärka din webbplats SEO. Här är några tips för att använda internlänkning effektivt:

 • Länka till relevanta sidor och inlägg inom ditt eget innehåll.
 • Använd ankartexter som är beskrivande och innehåller relevanta nyckelord.
 • Undvik att överanvända internlänkning och fokusera på att skapa en naturlig och användarvänlig navigationsstruktur.
 • Använd ”nofollow”-attributet för länkar som inte är relevanta för din webbplats SEO, till exempel reklam eller inloggningslänkar.

Användarvänlighet

Användarvänlighet är en viktig aspekt av On Page SEO, eftersom det påverkar hur användare interagerar med din webbplats och deras sannolikhet att konvertera. En användarvänlig webbplats är enkel att navigera, har tydlig och lättläst text samt erbjuder en responsiv design som fungerar bra på olika enheter och skärmstorlekar. Här är några tips för att förbättra användarvänligheten på din webbplats:

 • Organisera ditt innehåll i en logisk och lätt att följa struktur med hjälp av header-taggar, listor och tabeller.
 • Använd tydliga och lättlästa typsnitt och färger som passar din webbplats design.
 • Skapa en mobilanpassad och responsiv design som fungerar bra på olika enheter och skärmstorlekar.
 • Lägg till tydliga och lättillgängliga menyer och navigationslänkar.
 • Optimera sidans laddningstid och se till att alla element på sidan laddas korrekt och snabbt.

Sammanfattning

Genom att följa dessa riktlinjer för On Page SEO kommer du att förbättra din webbplats synlighet i sökmotorerna och skapa en bättre användarupplevelse för dina besökare. Kom ihåg att SEO är en ständigt föränderlig process, så det är viktigt att hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna och bästa praxis. I nästa del av vår SEO Guide för nybörjare kommer vi att utforska Off Page SEO och hur du kan bygga auktoritet och länkar för att förbättra din webbplats ranking ytterligare.

Lycka till med ditt arbete med On Page SEO!

Relaterade inlägg