SEO Guide för nybörjare: Del 1 – Nyckelordsanalys

Innehållsförteckning

Nyckelordsanalys är en kritisk del i sökmotoroptimering (SEO) och en viktig faktor för att driva trafik till din webbplats. I den här guiden kommer vi att gå igenom tre huvudsteg för att utföra en effektiv nyckelordsanalys:

 1. Förstå ditt mål och din målgrupp
 2. Använda nyckelordsverktyg
 3. Välja rätt nyckelord

1. Förstå ditt mål och din målgrupp

Innan du börjar leta efter nyckelord är det viktigt att förstå ditt mål och din målgrupp. Vad vill du uppnå med din webbplats och vilka är dina potentiella besökare?

Identifiera dina mål

Definiera dina affärsmål och hur din webbplats kan bidra till att uppnå dem. Exempel på mål kan vara att öka försäljningen, generera leads, förbättra varumärkeskännedom eller engagera besökarna. Här är några frågor att ställa dig själv för att definiera dina mål:

 • Vilken typ av verksamhet driver du? (t.ex. e-handel, tjänsteföretag, informationswebbplats)
 • Vilka är dina övergripande affärsmål? (t.ex. öka intäkter, minska kostnader, expandera marknaden)
 • Hur kan din webbplats hjälpa dig att uppnå dessa mål? (t.ex. sälja produkter, samla in e-postadresser, erbjuda rådgivning)

Definiera din målgrupp

Skapa en profil för din ideala kund eller besökare. Fundera över deras demografi, intressen, behov och beteenden. Detta hjälper dig att förstå vilka nyckelord som är mest relevanta för dem. Här är några aspekter att överväga när du definierar din målgrupp:

 • Ålder, kön, utbildningsnivå, yrke, inkomst
 • Geografisk plats, språk, kultur, lokal eller global marknad
 • Intressen, hobbyer, värderingar, preferenser, problem och behov
 • Sökbeteende, enhetstyp, användning av sociala medier, köpbeteende

Genom att förstå ditt mål och din målgrupp kan du rikta in dig på relevanta nyckelord som attraherar rätt besökare och ökar konverteringsgraden.

2. Använda nyckelordsverktyg

För att hitta potentiella nyckelord att fokusera på, använd nyckelordsverktyg som hjälper dig att generera idéer och analysera konkurrensen. Några populära verktyg inkluderar:

Google Keyword Planner

Google Keyword Planner är ett gratis verktyg som erbjuds av Google Ads. Det låter dig hitta nyckelordsideér, uppskatta sökvolymen och konkurrensen för olika nyckelord. Du kan också se hur mycket annonsörer betalar per klick för dessa nyckelord, vilket kan ge dig en uppfattning om deras värde.

Ubersuggest

Ubersuggest är ett annat gratis nyckelordsverktyg som ger dig förslag på nyckelord baserat på ditt sökord. Det visar sökvolym, konkurrens och betalda svårigheter för varje förslag, samt ger dig en lista över relaterade nyckelord och frågor som människor ställer i sökmotorerna.

SEMrush

SEMrush är en omfattande SEO-plattform som erbjuder en rad verktyg för nyckelordsanalys. Med SEMrush kan du hitta nyckelordsförslag, analysera konkurrenters nyckelord, identifiera luckor i din egen nyckelordsstrategi och mycket mer. Detta verktyg är inte gratis, men det erbjuder en gratis provperiod för att testa dess funktioner.

Ahrefs

Ahrefs är en annan populär SEO-plattform som inkluderar kraftfulla nyckelordsverktyg. Du kan hitta nyckelordsförslag, se sökvolym och konkurrens, analysera konkurrenters nyckelord och spåra dina egna nyckelordsrankningar över tid. Precis som SEMrush är Ahrefs inte gratis, men det erbjuder en begränsad gratis version och en betald provperiod.

Dessa verktyg ger dig information om sökvolymen (hur många gånger ett visst nyckelord söks per månad) samt konkurrensnivån (hur många andra webbplatser som försöker ranka för samma nyckelord).

3. Välja rätt nyckelord

När du har en lista med potentiella nyckelord är det dags att välja de mest lämpliga för din webbplats. Tänk på följande faktorer när du väljer dina nyckelord:

Relevans

Välj nyckelord som är relevanta för ditt innehåll och din målgrupp. Att ranka för irrelevanta nyckelord kan leda till hög avvisningsfrekvens och låg konverteringsgrad. När du granskar dina nyckelordsförslag, fråga dig själv:

 • Är nyckelordet direkt relaterat till ditt innehåll och dina produkter/tjänster?
 • Kommer människor som söker efter detta nyckelord att hitta det de söker på din webbplats?
 • Kan du skapa högkvalitativt innehåll som svarar på sökfrågan för detta nyckelord?

Sökvolym

Försök att hitta en balans mellan hög sök volym och konkurrens. Nyckelord med hög sökvolym är mer attraktiva eftersom de har potential att driva mer trafik, men de kan också vara mycket konkurrensutsatta. När du analyserar sökvolymen för dina potentiella nyckelord, tänk på följande:

 • Är sökvolymen tillräckligt hög för att generera betydande trafik till din webbplats?
 • Är konkurrensen för detta nyckelord så hög att det är osannolikt att du kan ranka högt i sökresultaten?
 • Kan du hitta långsvansade nyckelord med lägre sökvolym men också lägre konkurrens, vilket ger dig en bättre chans att ranka högt?

Konkurrens

Om konkurrensen för ett nyckelord är för hög kan det vara svårt att nå toppositioner i sökresultaten, särskilt för nya eller mindre etablerade webbplatser. Fokusera på långsvansade nyckelord (nyckelord med flera ord) eftersom de oftast har lägre konkurrens och en mer specifik målgrupp. När du utvärderar konkurrensen för dina nyckelord, överväg följande:

 • Hur många andra webbplatser försöker ranka för samma nyckelord? Kan du konkurrera med dem baserat på din webbplats storlek, auktoritet och resurser?
 • Finns det möjligheter att hitta nischade nyckelord med lägre konkurrens som fortfarande är relevanta för din målgrupp?
 • Kan du skapa unikt och högkvalitativt innehåll som utmärker sig från konkurrenterna för detta nyckelord?

Användaravsikt

Förstå användarnas avsikt bakom nyckelordet. Försöker de hitta information, jämföra produkter eller köpa något? Anpassa ditt innehåll efter användarens avsikt för att öka chansen att de hittar det de söker och konverterar. När du analyserar användaravsikten för dina nyckelord, överväg följande:

 • Är nyckelordet informativt (söker användaren efter information), transaktionellt (söker användaren efter att köpa något) eller navigerande (söker användaren efter en specifik webbplats)?
 • Vilken typ av innehåll skulle bäst svara på sökfrågan för detta nyckelord (t.ex. blogginlägg, produktbeskrivning, jämförelsesida)?
 • Vilka ytterligare nyckelord eller sökfraser kan användare använda när de söker efter samma ämne eller produkt?

När du har valt dina nyckelord är det viktigt att inkludera dem på rätt sätt i ditt innehåll. Använd dina primära nyckelord i titlar, rubriker, metataggar och URL:er samt naturligt fördelade i texten.

Undvik överdrivet användande av nyckelord (nyckelordsstoppning), eftersom det kan leda till negativa effekter på din SEO. Istället bör du fokusera på att skapa värdefullt och relevant innehåll som naturligt innehåller dina nyckelord och svarar på användarnas sökfrågor.

Kom ihåg att SEO, inklusive nyckelordsanalys, är en kontinuerlig process. Det är viktigt att regelbundet övervaka dina nyckelordsrankningar, uppdatera dina nyckelord vid behov och anpassa din strategi baserat på förändringar i sökmönster och konkurrens.

För att förbättra din övergripande SEO, bör du också fokusera på andra aspekter, såsom teknisk SEO, on-page-optimering, off-page-optimering och innehållsmarknadsföring. Genom att arbeta med alla dessa områden tillsammans kan du öka din webbplats synlighet i sökresultaten och driva mer trafik och konverteringar.

Exempel på hur du utför en nyckelordsanalys

I det här exemplet ska vi utföra en nyckelordsanalys för en webbshop som säljer ekologiska skönhetsprodukter. Vi kommer att gå igenom de tre stegen i nyckelordsanalysen för att hitta lämpliga nyckelord att fokusera på.

Steg 1: Förstå ditt mål och din målgrupp

Målet för webbshopen är att öka försäljningen av ekologiska skönhetsprodukter. Målgruppen består av miljömedvetna konsumenter som prioriterar naturliga och hållbara produkter för hud- och hårvård.

Steg 2: Använda nyckelordsverktyg

Vi börjar med att använda Google Keyword Planner för att hitta nyckelordsförslag baserat på några grundläggande söktermer relaterade till vår nisch, till exempel ”ekologiska skönhetsprodukter”.

Google Keyword Planner ger oss en lista med relaterade nyckelord, deras sökvolym och konkurrens. Vi väljer några av de mest relevanta nyckelorden från listan för att undersöka vidare:

 • ekologisk hudvård
 • naturlig hårvård
 • ekologiska ansiktsprodukter
 • hållbara skönhetsprodukter
 • veganska skönhetsprodukter

Vi använder sedan ytterligare verktyg, som Ubersuggest och SEMrush, för att få ytterligare förslag och insikter om konkurrens och sökvolym för dessa nyckelord.

Steg 3: Välja rätt nyckelord

Nu har vi en lista med potentiella nyckelord. För att välja de mest lämpliga nyckelorden för vår webbshop bör vi överväga relevans, sökvolym, konkurrens och användaravsikt.

 1. Relevans: Vi ser till att alla valda nyckelord är direkt relaterade till våra produkter och vår målgrupp. I det här fallet verkar alla nyckelord relevanta.
 2. Sökvolym: Vi jämför sökvolymen för de olika nyckelorden och försöker hitta en balans mellan hög sökvolym och konkurrens. Vi kanske märker att ”ekologisk hudvård” har högst sökvolym men också hög konkurrens, medan ”hållbara skönhetsprodukter” och ”veganska skönhetsprodukter” har lägre sökvolym men också lägre konkurrens.
 3. Konkurrens: Vi överväger konkurrensnivån för varje nyckelord. Om konkurrensen är för hög för vissa nyckelord kan vi fokusera på långsvansade nyckelord eller nischade nyckelord med lägre konkurrens. Till exempel kan vi undersöka ”ekologiska ansiktsprodukter för känslig hud” eller ”naturlig hårvård för lockigt hår”.

Användaravsikt: Vi försöker förstå användarnas avsikt bakom varje nyckelord och skapa innehåll som passar deras behov. Om användarna söker efter information om ekologiska skönhetsprodukter kan vi skapa blogginlägg och guider som ger användbar information. Om användarna istället vill köpa produkter kan vi fokusera på att optimera våra produktsidor och kategorisidor.

Baserat på dessa kriterier väljer vi några nyckelord att fokusera på för vår webbshop:

 • ekologisk hudvård
 • hållbara skönhetsprodukter
 • veganska skönhetsprodukter
 • ekologiska ansiktsprodukter för känslig hud
 • naturlig hårvård för lockigt hår

Implementering av nyckelord

När vi har valt våra nyckelord är det dags att inkludera dem i vårt innehåll. Vi börjar med att optimera våra produktsidor och kategorisidor genom att inkludera nyckelorden i titlar, rubriker, metataggar och URL:er. Vi ser också till att våra nyckelord förekommer naturligt i produktbeskrivningar och andra texter på sidorna. För att ytterligare förbättra vår SEO-strategi kan vi skapa blogginlägg och guider som är relaterade till våra nyckelord. Till exempel kan vi skriva artiklar om fördelarna med ekologisk hudvård, en guide till veganska skönhetsprodukter, eller tips för att välja hållbara skönhetsprodukter. Genom att skapa värdefullt och relevant innehåll som är anpassat efter användarnas avsikter kan vi öka vår synlighet i sökresultaten och driva mer trafik till vår webbshop.

Sammanfattning

Nyckelordsanalys är en grundläggande del av SEO och hjälper dig att förstå vilka söktermer din målgrupp använder för att hitta din webbplats. Genom att följa dessa tre steg – förstå ditt mål och din målgrupp, använda nyckelordsverktyg och välja rätt nyckelord – kan du öka din synlighet i sökresultaten och driva mer trafik till din webbplats.

Att bemästra nyckelordsanalys är bara början på din SEO-resa. I kommande delar av denna SEO-guide för nybörjare kommer vi att utforska andra viktiga aspekter av sökmotoroptimering som kan hjälpa dig att förbättra din webbplats ranking och öka din online-närvaro. Genom att arbeta systematiskt med SEO och anpassa din strategi baserat på data och resultat, kan du maximera din webbplats potential och uppnå dina affärsmål.

Detta var den första delen i denna SEO-guide. I nästa del kommer vi gå igen on page SEO.

Relaterade inlägg